Web programiranje


Web programiranje je pojam koji se koristi kako bi se opisao proces razvoja jednog web sajta uključujući dizajnerski i programerski deo.

Saznaj više

Imajte punu kontrolu nad vašim internet sadržajem


Web programiranja nikad dosta! U to smo se uverili za sve ove godine rada na velikim projektima. Uvek će se pojavljivati klijenti sa novijim i kompleksnijim zahtevima i moramo biti spremni za svaki izazov. Dosad nismo izneverili, a sigurni smo da nećemo ni vas. Tematika programerski tim je specijalizovan za gotovo svaki programski jezik koji se koristi na internetu u razvoju web softvera. Pre svega, tu želimo da izdvojimo PHP. Sve ozbiljne firme zahtevaju jedan kompletan CMS sastavljen od front-end elemenata, odnosno pozadinskog dela (administracije sajta) i korisničkog dela sajta, što je i razumljivo jer nije „fazon“ koristiti besplatne (open source) sisteme kao što su Wordpress ili Joomla. Tada na scenu stupamo mi sa našim web softverom koji je već spreman za vas ali i softverom koji ćemo tek da razvijamo za vas, prema vašim željama i zahtevima, pa ćete vi sami da procenite šta vam je najviše isplativo i šta vam konkretno završava posao. Izbor je na vama, pa se nadamo da nećete mnogo oklevati kada su u pitanju usluge izrade CMS-a već ćete nam se obratiti.

Usluge iz oblasi web programiranja

CMS sistemi


CMS sistem (Content management system) je web aplikacija koja omogućava izmenu, brisanje, dodavanje, publikovanje, ažuriranje i manipulaciju podacima nekog sistema putem korisničkog interfejsa na administraciji. CMS je dakle kolaborativni softver koji može biti automatski ili ručni (manuelni) u zavisnosti od potreba sistema, odnosno, u našem slučaju web sajta. Najčešće se koriste za web prodavnice, blogove ili vesti na web sajtovima. CMS je povezan sa bazom podataka i omogućava direktan pristup podacima a samim tim i dodavanje novih, ažuriranje, manipulisanje i brisanje.

CMS (Content management system) se sastoji iz dva elementa:

Na internetu postoji veliki broj besplatnih (open source) CMS sistema. Najpoznatiji među njima su Wordpress i Joomla.

Okvirna specifikacija naših mogućnosti u oblasti web programiranja i izradi CMS sistema:

PHP
99% PHP
Laravel
89% Laravel
Javascript
89% Javascript

Okvirna specifikacija naših mogućnosti u procesu implementacije open source CMS sistema:

Wordpress
89% Wordpress
Woo Commerce
99% Woo Commerce
Joomla
79% Joomla
Vrati se gore