Web dizajn


Web dizajn podrazumeva raznorazne veštine i znanja koja za cilj imaju izradu i upravljanje web sajtom i njegovim sadržajem.

Saznaj više

Proces izrade grafičkog interfejsa za web sajt


Tematika Web Studio je tim ljudi koji se bavi dugi niz godina web dizajnom. To nam je jednostavno ušlo pod kožu, što bi se reklo, tako da se naše iskustvo, znanje i kreativnost ne dovodi u pitanje. Izrada grafičkog rešenja sajta pa zatim realizacija i na kraju SEO optimizacija su delovi procesa u kojima mi uživamo i, pored pozamašnog iskustva koje posedujemo, svakim danom nam pristižu novi izazovi sa kojima se suočavamo i na kojima radimo rešavajući ih što je brže i kvalitetnije moguće, kako bi zadovoljili sve potrebe naših klijenata.

Usluge iz oblasi web dizajna

Nama je zaista stalo da vaša internet prezentacija izgleda moderno, upečatljivo i sofisticirano, jer je upravo ona naša referenca za budućnost. Uvek smo otvoreni za sugestije od strane klijenta. Volimo kada klijent učestvuje u procesu izrade grafičkog rešenja za njegov sajt. Ukoliko znate šta želite, i imate vremena da nam prezentujete ono što ste zamislili, budite uvereni da će vaš sajt izgledati upravo onako kako zahtevate i nikako drugačije. S druge strane, ukoliko klijent nema predstavu o tome kako bi njegova prezentacije trebala da izgleda, nema potrebe za brigom. Kreativnost nam je na prvom mestu naš tim dizajnera će dati sve od sebe da zadovolji vaše ukuse.

Bilo da se radi o redizajnu web sajta ili kompletnom razvoju grafičkog rešenja od početka do kraja, mi tu ne pravimo razliku već nam je pristup identičan u oba slučaja. Pre nego što krenemo u realizaciju, konsultujemo se sa vama, jer vi ste ti koji trebate da odobrite naš rad. Vi ste naš učitelj, mi smo vaši učenici koje ćete da ocenite, s toga prepustite nam vaš sajt jer vas uveravamo da je u dobrim rukama.

Pojam „Web dizajn“


Kao pojam često se koristi za opis posla koji uključuje baratanje HTML i CSS kodovima, međutim to je isuviše površan opis web dizajna. Web dizajn je jedan kompletan proces koji obuhvata grafički dizajn, dizajn interfejsa za bolje korisničko iskustvo i SEO optimizaciju. Mnogi web dizajneri se neće složiti sa činjenicom da SEO optimizacija spada u bilo kakvu vrstu dizajna ali sa sigurnošću možemo reći da je ona neizostavni deo procesa kreiranja jednog web sajta ili web aplikacije, te je stoga svrstavamo u web dizajn. Još jedan pojam se u svemu ovome vezuje sa web dizajnom a to je web development. Ipak, razlika je u tome što se web development (web razvoj) obuhvata mnogo više od web dizajna i odnosi se na razvoj web sajtova za internet i intranet kao i razvoj kompleksnih internet aplikacija, sajtova za elektronsko poslovanje i društvenih mreža.

Pojam „web dizajn“ se prvi put pojavio pojavom interneta onakvog kakvog ga danas poznajemo, odnosno u trenutnoj formi (WWW – World Wide Web). Tada su se pojavili i prvi pretraživači (web browsers) kao što je slučaj sa Mosaic pretraživačem koji se pojavio 1993. godine. U to vreme nisu postojali grafički elementi na internetu kao što su slike, zvuk i video. 1994. godine pojavljuje se Netscape 0.9 browser koji je imao sopstvene HTML tagove. Ti tagovi nisu mogli da se koriste za multimedijalni sadržaj. U novijoj verziji Netscape 1.1 su se pojavile mogućnosti menjanja pozadinske boje i formatiranje teksta unutar tabela web stranice. Netscape je tih godina doživljavao konstantne promene i napredovanja jer je sfera web dizajna konstantno napredovala pojavom CSS-a i Javascripta. Konačno 1996. godine Microsoft izbacuje svoj prvi web pretraživač koji je omogućavao menjanje stilova u CSS-u, veći opseg HTML tagova, korišćenje slika a iste godine se pojavio i Flash.

Razvoj i zahtevi na polju web dizajna uslovili su brz razvoj web ptretraživača. Moderni web pretraživači su se pojavili početkom 2000-tih i podrazumevali su određene standarde. Razlike u standardima pravile su probleme web dizajnerima jer se sadržaj na pojedinim web pretraživačima znatno razlikovao od drugih. Kako su godine prolazile, te razlike su donekle prevaziđene, a W3C je izbacio nove standarde za HTML i CSS kao i Javascript koji u mnogome olakšavaju posao web dizajnerima.

Okvirna specifikacija naših mogućnosti u procesu izrade web sajta:

HTML 5
99% HTML
CSS 3
99% CSS
Vrati se gore