Zurb Foundation


Foundation je prilagodljivi frejmvork koji služi izradi prilagodljivog (responsive) web sadržaja, odnosno sajtova i web aplikacija.

Saznaj više

Šta je Zurb Foundation?


Foundation sadrži HTML i CSS komponente kao što su templejti, UI komponente, kodovne snipete, tipografiju, forme, dugmad, navigacije i ostale interfejs komponente. Pored svega navedenog, Foundation koristi i opcione Javascript ekstenzije. Projekat Foundation je u vlasništvu sajta Zurb.com i moguće je preuzeti ga i koristiti besplatno, odnosno nalazi se pod MIT licencom.

Šta je Zurb Foundation?

Pojavio se oktobra 2011. godine, dok su se kasnije pojavljivale nadogradnje (updates). Pored Foundation-a za izradu web sajtova, Zurb je septembra 2013. razvio i Foundation za E-mail, a decembra 2014. godine za Apps. Foundation je dizajniran pre svega da bi se na njemu testirali mnogi internet pretraživači i uređaji. On je mobile-first frejmvork napravljen sa Sass/SCSS stilovima dajući dizajnerima dosta prostora za jednostavan i brz razvoj web aplikacija. Foundation sadrži paterne koji omogućavaju brz razvoj prilagodljivog (responsive) dizajna web sajta. Od verzije 2.0 podržava responsive dizajn, odnosno sadržaj Foundation web sajtova je dinamički i lako se prilagođava svim veličinama ekrana.

Javascript priključci su bazirani na Zepto.js, i to je slabija alternativa JQuery frejmvorku. Ovi priključci se koriste onda kada se javi potreba web developera za korišćenjem dijalog okvire (dialog box) ili slajdera (carousel). Takođe, proširuju funkcionalnosti postojećih elemenata interfejsa kao što je dugme za padajući meni. U verziji Foundation 4.0 Javascript priključci omogućavaju upozorenja (alerts), clearing, kolačiće (coockies), padajuće menije (dropdown menu), forme, elemente za unos (placeholders), sekcije (sections) i zaglavlja (topbars).

Vrati se gore