PHP


PHP je skriptni programski jezik koji se izvršava na serverskoj strani i namenjen je izradi dinamičkih web stranica.

Saznaj više

Šta je PHP?


Do januara 2013. godine PHP je instaliran na više od 240 miliona sajtova i 2.1 milion servera. Kreirao ga je Rasmus Lerdorf 1994. godine dok je tražio način da direktno i što lakše upravlja svojim web stranicama i bazama podataka. Pisao ga je tako da omogući interakciju između web sadržaja i baza podataka a da upravo on bude ta sprega između ta dva entiteta. Prva verzija PHP-a je izašla 8.juna 1995. godine pod nazivom Personal Home Page Tools (PHP Tools v1.0) kako bi oni koji će ga koristiti pronašli nedostatke i na taj način pomogli napredovanju i poboljšanju programskog jezika.

Šta je PHP?

PHP kôd se može koristiti u kombinaciji sa HTML kodom tako što će se prethodno definisane PHP funkcije pozivati unutar HTML tagova. Takođe se može koristiti u kombinaciji sa gotovim, besplatnim (tzv. open source) templejtima i web frejmvorkovima (framework). PHP kôd se uglavnom izvršava uz pomoć PHP interpretatora koji se nalazi na serveru kao modul web servera ili CGI. U PHP-u se mogu pisati i konzolne aplikacije i grafički interfejsi iako je njegova primarna uloga kreiranje dinamičkih web stranica. Neki od najposećenijih sajtova na svetu koriste PHP, kao što su Fejsbuk, Vikipedija, Jahua, Jutjub i Fliker.

PHP programi ne zahtevaju prevođenje (kompajliranje) kao što je slučaj recimo sa Java programskim jezikom ili programskim jezikom C, već se interpretira uz pomoć PHP interpretatora koji radi po PHP CGI principu, dakle, interpretator se poziva za izvršenje PHP skripte svaki put kada korisnička strana to od njega zahteva. Onog trenutka kada je PHP skripta izvršena, server šalje rezultate klijentskoj strani u formi podataka na određenoj generisanoj web stranici. PHP kod može da generiše gotov HTML kôd jedne web stranice kao i sliku i druge podatke.

PHP kôd je hijerarhijski organizovan i sastoji se od niza naredbi koje se izvršavaju jedna za drugom. Poslednja naredba ujedno označava i kraj PHP koda.

Vrati se gore