MySQL


MySQL je RDBMS (Relational Database Management System) sistem za manipulisanje relacionim bazama podataka.

Saznaj više

Šta je MySQL?


Dobio je ime po ćerci osnivača Majkla Videniusa (Michael Widenius) koje se zove Maj (My). SQL je jezik koji se koristi za pisanje kverija unutar MySQL baze podataka. Prvobitan vlasnik MySQL-a je bila švedska kompanija MySQL AB, dok je današnji vlasnik Oracle. Prva verzija MySQL baze podataka izašla je 1995. godine. MySQL baza podataka je najpopularnija baza među web aplikacijama i koristi LAMP platformu. Aplikacije koje koriste MySQL bazu podataka su TYPO3, MODx, Joomla, Wordpress, phpBB, MyBB, Drupal kao i mnogi drugi softveri. MySQL takođe koriste i najpoznatiji web sajtovi kao što su Facebook, Twitter, Flickr, Youtube i Google (ne uključujući pretragu).

Šta je MySQL?

MySQL omogućava pristup bazi podataka uz pomoć većine programskih jezika. MySQL server i podržane bibilioteke pisane su u C i C++ programskim jezicima. MySQL radi na mnogim sistemskim platformama kao što su AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, eComStation, i5/OS, IRIX, Linux, OS X, Microsoft Windows, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, OS/2 Wrap, QNX, Oracle Solaris, Symbian, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Sanos i Tru64. Portovi MySQL-a prema OpenVMS takođe postoje.

Vrati se gore