Framework


Pojam „Framework“ predstavlja konceptualnu strukturu koja ima za cilj opsluživanje i učestvovanje u razvoju nečeg korisnog.

Saznaj više

Šta je Framework?


U kompjuterskom svetu, softverski frejmvork obezbeđuje funkcionalnosti koje se mogu menjati od strane programera ili web dizajnera kako bi se dobio softver ili web dizajn onakav kako je prethodno zamišljen. Frejmvork se u svetu web dizajna koristi kada govorimo o tehnologijama tipa Bootstrap i Foundation koji sadrže sopstvene, gotove CSS i Javasctipt fajlove koje web dizajneri koriste kako bi razvili željeni dizajn. Na taj način se dosta uštedi na vremenu i razvoju jednog web sajta, jer nije neophodno pisati sopstvene CSS i Javascript fajlove već se mogu koristiti a i menjati već postojeći. Pored Bootstrap-a i Foundation-a koji su najpopularniji, tu su još i Semantic, UIkit, Skeleton, Kube, Flaminwork, Blueprint I mnogi drugi. S druge strane u programiranju, pre svega kada se programira u PHP-u, najpopularniji frejmvork je Laravel, zatim imamo Symphony, Sylex, Zend Framework, CakePHP, Aura i još mnogi drugi.

Šta je Framework?
Vrati se gore