Pisanje teksta za sajt


Obilan i bogat ključnim rečima, tekst može biti presudan faktor u zauzimanju vodećih pozicija na Google ptretraživaču.

Saznaj više

Tekstualni sadržaj i ključne reči


Nemate inspiraciju za pisanjem teksta? Niste dovoljno rečiti za pisanje obilnih tekstova? Ne znate kakav tekst je potreban kako bi poboljšao SEO optimizaciju vašeg sajta? Nema razloga za brigom. Mi ćemo to učiniti za vas. Tekst je izuzetno bitna kategorija za web sajt, ne samo za SEO. Tekst je izuzetno bitan ukoliko želite potencijalnim korisnicima koji pristupaju vašem sajtu što bolje i detaljnije da objasnite čime se vi zapravo bavite i šta se sve nalazi na sajtu od usluga i informacija koje su im možda korisne. Nije sve u pisanju što obilnijeg teksta, samo da se nešto napiše. Bitno je imati što više ključnih reči u tekstu, ali je isto tako bitno i da sve one kada se spoje u jednu celinu imaju smisla čitaocima. Tekstualni sadržaj na sajtu u kombinaciji sa multimedijalnim sadržajem je pun pogodak. Zato se trudimo da vašoj stranici uz tekst pripojimo i slike, fotografije i video snimke koji se odražavaju na dizajn sajta i daju mu svežinu. S druge strane, nije ni poenta u tome da se piše roman od nekoliko desetina hiljada reči, ali je potrebno da tekst bude sadržajan i što jači i upečatljiviji u odnosu na konkurenciju. S druge strane, ukoliko vaš sajt nije namenjen takmičenju na tržištu, već se isključivo radi o sajtu promotivnog karaktera, tekst i nije preterano bitan, ali je open poželjno imati kakvu takvu posećenost jer u suprotnom sajt gubi smisao postojanja.

Pisanje teksta za sajt

Stvar je jednostavna. Sve što nam je potrebno je kratak opis onoga čime se bavite i koju ciljnu grupu korisnika priželjkujete kao posetioce na vašem sajtu, a mi ćemo dati sve od sebe da na najbolji način damo opis vaših usluga i tako ih plasiramo na što bolje mesto na Google pretrazi. Pod pisanjem teksta podrazumevamo ispisivanje tekstualnog sadržaja za stranice vašeg sajta kao i ispisivanje sadržaja Title, Description i Keywords meta tagova u zaglavlju.

Ključne reči

Najveću posetu imaju oni sajtovi sa najbolje odrađenom SEO optimizacijom. SEO optimizacija je pored kvalitetnog teksta i ispunjavanje alt i title tagova, definisanje macro data tagova, što bolji multimedijalni sadržaj i još mnogo toga drugog što u ovom slučaju nije neophodno pomenuti. Svaki od ovih tagova, posebno oni koji sadrže tekst, potencijalan su izvor ključnih reči. Ključne reči su one reči koje internet korisnici kucaju u Google pretrazi dok tragaju za njima neophodnim informacijama, uslugama i proizvodima. Vaš tekst bi trebalo da sadrži upravo te reči, lepo raspoređene i usklađene unutar teksta kako bi sve to imalo smisla. Ne možete računati da će korisnici prilikom traganja za uslugama koje vi pružate kucati ime vašeg brenda ili URL sajta ukoliko prethodno nisu ni čuli za vas. Zato je od izuzetne važnosti poznavati korisnike i osnove Google algoritma i način na koji on funkcioniše kako bismo znali koje ključne reči su nam neophodne u tekstu.

Vrati se gore