Oglašavanje na Fejsbuku


Reklamirajte se na najpopularnijoj društvenoj mreži na svetu, Fejsbuk i unapredite vaše internet poslovanje.

Saznaj više

Sakupite pratioce, unapredite vaš biznis


Facebook je najpopularnija društvena mreža na svetu. Služi da poveže ljude širom sveta, za zabavu i razonodu, dopisivanje ali i poslovanje. Iako postoje društvene mreže upravo namenjene poslovanju kao što su Linkedin i Dribbble, ipak se ne mogu uporediti sa Fejsbukom. Linkedin i Dribbble su namenjeni uglavnom za američko tržište dok je Fejsbuk uzeo maha u celom svetu. S obzirom na posećenost Fejsbuka na dnevnom nivou, logično je zaključiti da reklamiranje na ovoj društvenoj mreži i te kako ima veliki značaj u napredovanju poslovanja i svojih prednosti.

Oglašavanje na Fejsbuku

Fejsbuk je u sferi oglašavanja veliki takmac Google-u iako nema takav sistem pretrage kao Google. Mane Fejsbuk pretrage su te što da biste naišli na neku od stranica koja se bavi uslugama koje vama trebaju morate kucati konkretno naziv te stranice. Ne postoje ključne reči koje mogu da vam daju listu rezultata sa najkvalitetnijim stranicama na internetu. Međutim, kako bi nadoknadili pretragu, Fejsbuk vam omogućava oglašavanje. Verovatno ste zapazili reklame koje izlaze na početnoj stranici sa desne strane. To su Fejsbuk oglasi koji se filtriraju i prikazuju prema interesima korisnika, geografskoj pripadnosti i mnogim drugim faktorima koje Fejsbuk skuplja svojim sistemom prikupljanja informacija o korisnicima.

Reklamiranje na Fejsbuku

Tematika Web Studio će vam pokazati najbolje moguće načine za reklamiranje na Fejsbuku i na društvenoj mreži uvećati broj vaših pratilaca na stranici što dalje ima za cilj uvećanje broja potencijalnih klijenata. Otklonićemo sve dileme vezane za Fejsbuk oglašavanje i obučiti vas da biste ubuduće mogli sami da kontrolišete uspešnost vaše stranice na Fejsbuku. Upravljajte vašim uspehom.

Vrati se gore