Izrada sajta za logopedski centar Govorilica iz Beograda


Sajt logopedskog centra Govorilica spada u red sajtova sa najjednostavnijim dizajnom i sklopom kao i organizacijom. Ovime smo hteli da zahtev klijenta, za čistim i ne pretrpanim sadržajem, da stvorimo jednu celinu koja će biti jednostavna za snalaženje i koja će pružati informacije iz prve ruke Sajt se nalazi na adresi www.logoped-govorilica.com.

Zahtevi klijenta:


  • Dizajn web sajta
  • Kontakt strana
Izrada sajta - Govorilica Beograd
Izrada sajtova za mobilne telefone - Govorilica Beograd

Responsive sadržaj


Kao i svi naši sajtovi, i sajt Govorilica je dobro upakovanza mobilne telefone i pruža osećaj fleksibilnosti bez obzira na kojoj veličini ekrana se otvara i učitava.

Izrada responsive sajtova - Govorilica Beograd
Vrati se gore