Grafički dizajn


Grafički dizajn je vizuelni pristup komunikaciji i kao takav ima za cilj oblikovanje raznoraznih medija poput novina, plakata, časopisa, bilborda i tome slično.

Saznaj više

Grafički dizajn je svuda oko nas


Grafički dizajn nas okružuje, i u takvom okruženju smo bukvalno bombardovani raznim informacijama predstavljenim na različite načine, u različitim formatima, bojama, tipografijom i ilustracijama. Videćemo ga u advertajzingu, odnosno marketingu, umetnosti, na televiziji, kompjuteru, zidovima, telefonima, u propagandnim materijalima...U advertajzingu i matkeringu je najbitnije prodati usluge i proizvode, ali je takođe bitno da se kampanjama i reklamnom materijalu da kompaktan i skladan izvor informacija koji će vizuelno privući potencijalne kupce. Tematika Web Studio izrađuje svaku vrstu reklamnog materijala, iz čega izdvajamo i sam logotip kao i vizuelni identitet neke firme, pojedinca ili brenda.

Usluge iz oblasi grafičkog dizajna

Kratka istorija grafičkog dizajna


Grafički dizajn se smatra i umetnošću u kojoj se ažuriraju vizuelni elementi kao što su tipografija (tekst), fotografija, ilustracija, simboli, boje, slike u cilju prenošenja poruke publici kojoj je namenjen. Nastao je relativno skoro, tek 1922. godine, kao koncept kojeg je u svom kratkom štampanom eseju patentirao Vilijam Adison Dvigins (William Addison Dwiggins). On se pozabavio vizuelnim grafičkim ostvarenjima u doba Rima, Srednjem veku, crtežima u pećini Lasko u Francuskoj i mnogim drugim kroz istoriju čovečanstva. Nakon što je pojam grafički dizajn dobio svoj današnji oblik, tek tada je započela prava ekspanzija grafičkog dizajna i modelovanja grafičkih elemenata.

Grafički dizajn u 20. veku

Izraz „grafički dizajn“ se prvi put pojavio u eseju Vilijama Adisona Dviginsa gde je autor opisao sve sfere u kojima se pojavljuje vizuelna grafika u tadašnje doba kao i uticaj i značaj vizuelne grafike kroz istoriju čovečanstva. Grafički dizajn je imao glavnu ulogu u propagandnom materijalu pre, za vreme i nakon Drugog svetskog rata, a kasnije je bio gotovo neizbežna stavka u komunikaciji kompanija, firmi, reklamnih proizvoda i usluga sa krajnjim mušterijama i širokim narodnim masama. Razvojem kompjutera i tehnologije devedesetih godina 20. veka, grafički dizajn je postajao sve pristupačniji običnom čoveku.

Kompjuterski grafički dizajn


U sadašnjosti, grafičkim dizajnom se može baviti svako ko ima kompjuter, jer se uglavnom, izuzimajući umetnička dela nastala na platnu, sprovodi u okviru kompjuterskih programa. Najpoznatiji kompjuterski programi koji se koriste za izradu grafike su CorelDraw, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Ta tri programa su vodeća u svetu kompjuterskog grafičkog dizajna jer im je namena raznolika. CorelDraw i Illustrator su programi u kojima se izrađuje vektorska grafika, dok je Photoshop program namenjen za obradu fotografije i slike. Vektorska grafika se koristi za iscrtavanje primitivnih geometrijskih elemenata kao što su prave linije, krive, raznorazni oblici i mnogouglovi.

Štampani grafički dizajn


Štampani dizajn je sve ono što nastaje prevashodno na računaru ili crtežu i prenosi se na materijale poput platna ili papira uz pomoć specijalnih mašina i utiskivača. Štampani dizajn se prvi put pojavio u drevnoj Kini gde su budistički monasi na drvenim pločama ispisivali budističke skripte, pa se one smatraju prvim štampanim primercima u istoriji. Da bi štampani dizajn dobio na kvalitetu, grafička obrada detalja koji će se štampati mora da bude kvalitetna. Pikseli igraju ključnu ulogu u kvalitetu štampe, a formati za štampu su različiti. Ipak, kada se radi o vektorskoj grafici, pikseli nisu problem. Čak šta više, pikselaža štampe je praktično isključena kategorija u ovom slučaju jer se vektorska grafika može štampati u svim dimenzijama bez gubljenja piksela i kvaliteta slike. S druge strane formati kao što su jpg, png, gif su formati sa kojima treba biti obazriv jer će štampa zavisiti od njihove rezolucije.

Korporativni identitet i vizuelni identitet


Korporativni identitet je identifikacija jedne kompanije, firme ili korporacije na tržištu na osnovu određenog broja faktora. Korporativni identitet takođe stvara prepoznatljivost nekog brenda u očima potrošača. Korporativni identitet sačinjavaju tri osnovne kategorije:

S obzirom da ovde govorimo o grafičkom dizajnu, izdvojićemo ono što se tiče vizuelne komunikacije, a to je Korporativni dizajn. Korporativni dizajn igra jako važnu ulogu u procesu organizacije jednog preduzeća. On ima svoju podkategoriju koju nazivamo „vizuelni identitet“. Vizuelni identitet predstavlja izgled svake kompanije ili nekog brenda. Sastoji se iz grafičkih elemenata kao što su logotip, boje, tipografija, slogani, grb, zastava i oni predstavljaju zaštitni znak nekog biznisa i koriste se kao standard u izradi brošura, kataloga, web sajta... Najvažnija stavka vizuelnog identiteta je logotip. On je zaštitni znak firme i njegov cilj je da ostavi pozitivan utisak na posmatrače i ostane upečatljiv. Ukoliko je ova stavka ispunjena, nema brige da će vaš biznis ostati zapamćen na tržištu.

Zaštitne boje

Zaštitne boje firme se nikada ne menjaju. One moraju biti dobro usklađene i definisane i moraju predstavljati standard koji se koristi u svim zvaničnim dokumentima firme. Ono što je jako bitno je to da se boje ne definišu na osnovu svog imena već se koristi njihova numerička vrednost u okviru CMYK i PANTONE paleta boja.

Tipografija

Tipografija je font kompanije koji se koristi isključivo u logotipu. Poželjno je da font bude jedinstven i originalan i da ne podseća ni na jedan drugi brend ili firmu.

Dizajn poslovne dokumentacije

Dizajn poslovne dokumentacije predstavlja izradu dizajna brošura, kataloga, zvaničnih dokumenata, pisma i ostalog štampanog materijala koji uključuju prethodno navedene činioce korporativnog identiteta (logotip, zaštitne boje i tipografija).

Okvirna specifikacija naših mogućnosti u oblasti grafičkog dizajna:

Adobe Photoshop
89% Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
79% Adobe Illustrator
CorelDraw
99% CorelDraw
Vrati se gore